• TTC CM36003

  • Giá:
  • Lượt xem : 207
  • Mã sản phẩm : TTC CM36003

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: CM36003
Kích thước: 300x600mm.
Bề mặt: Phẳng.
Mài mặt Nano
Mài cạnh.
Công nghệ: in HD - Digital.
Chất liệu: xương Ceramic, men matt
Loại gạch: Gạch ốp.
Dòng sản phẩm : Ceramic men matt

Bình luận

Sản phẩm liên quan

3690069

3690069

370088

370088

3170091

3170091

255005

255005

360531

360531

375085

375085

375082

375082

370103

370103

370067

370067

360631

360631

TTC CM36003

TTC CM36003

TTC CM36003

TTC CM36003

TTC CM36003
TTC CM36003