• TTC CM36004

  • Giá:
  • Lượt xem : 114
  • Mã sản phẩm : TTC CM36004

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: CM36004
Kích thước: 300x600mm.
Bề mặt: Phẳng.
Mài mặt Nano
Mài cạnh.
Công nghệ: in HD - Digital.
Chất liệu: xương Ceramic, men matt
Loại gạch: Gạch ốp.
Dòng sản phẩm : Ceramic men matt

Bình luận

TTC CM36004

TTC CM36004

TTC CM36004

TTC CM36004

TTC CM36004
TTC CM36004