• TTC CM36008

  • Giá:
  • Lượt xem : 115
  • Mã sản phẩm : TTC CM36008

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: CM36008
Kích thước: 300x600mm.
Bề mặt: Phẳng.
Mài mặt Nano
Mài cạnh.
Công nghệ: in HD - Digital.
Chất liệu: xương Ceramic, men matt, Định hình - rãnh ngoài
Loại gạch: Gạch ốp.
Dòng sản phẩm : Ceramic men matt, Định hình - rãnh ngoài


Bình luận

TTC CM36008

TTC CM36008

TTC CM36008

TTC CM36008

TTC CM36008
TTC CM36008